Moravský kras - regionální produkt Tisk Email

Hlavním cílem zavádění značení v regionu Moravský kras a okolí je přispět k oživování venkova a postupnému zvyšování kvality života na venkově, vytváření pracovních příležitostí a rozvoji sociálně a enviromentálně orientované ekonomiky.

Oceňují jedinečnost výrobků s původem v konkrétním regionu a s osobním přístupem řemeslníků nebo zemědělců ke každému jednotlivému produktu. Značení výrobků, které garantuje jejich původ v určitém regionu, je jednou z cest, jak zviditelnit produkci místních výrobců a zároveň posílit pocit sounáležitosti s regionem u jeho obyvatel.